بایگانی

Posts Tagged ‘چرا گنو/لینوکس رو دوست دارم’

چرا گنو/لینوکس رو دوست دارم

ژانویه 21, 2013 ۱ دیدگاه

من هم گنو/لینوکس رو دوست دارم و جملاتی که دلیل‌های این دوست داشتن رو بیان می‌کنند در ادامه می‌آورم.

من گنو/لینوکس رو دوست دارم، چون:

گنو/لینوکس به من سواد و دانشی می‌دهد که با تصمیم یک فرد یا یک کمپانی به سطل زباله نخواهد رفت.

گنو/لینوکس به من کمک می‌کند که قدر آزادی‌ام را بدانم و بشناسم.

گنو/لینوکس به من می‌گوید که اگر چیزی را می‌خوام، آن را انجام بدهم.

گنو/لینوکس مرا به مشارکت و کار داوطلبانه تشویق می‌کند.

Advertisements