بایگانی

Posts Tagged ‘لاگین، باگ، اوبونتو کارمیک’

فعال کردن لاگین بدون کلمه عبور در اوبونتو ۹.۱۰ (کارمیک)

اکتبر 24, 2009 بیان دیدگاه

امروز می خواستم یه کاربر برای خواهرزاده ی بازیگوشم بسازم تا بدون پسورد بتونه لپ تاپ رو روشن کنه و بازی کنه که دیدم تو اوبونتو کارمیک بخاطر یک باگ گزینه ی لاگین بدون پسورد غیر فعاله. جستجو کردم و با خوش شانسی در اولین جستجو به جواب رسیدم.

اول یک کاربر معمولی بسازید. من از طریق System -> Administration -> Users and Groups یک کاربر بنام shaygan ساختم. حالا در همینجا یک گروه هم می سازم بنام nopassusers ، و بعد از ساخت گروه در پنجره تنظیمات گروه کاربری که ساختم رو بعنوان عضوی از این گروه تیک می زنم.

در مرحله بعدی در مسیر زیر یک فایل می سازم بنام nopassusers که همون اسم گروهم باشه:

$ sudo touch /etc/gdm/nopassusers

و حالا فایل etc/pam.d/gdm/ رو ویرایش می کنیم و خطوطی رو که بولد و توپر شده اند رو به اون اضافه می کنم.

#%PAM-1.0

auth requisite pam_nologin.so

auth required pam_env.so readenv=1

auth required pam_env.so readenv=1 envfile=/etc/default/locale

# the line below has been added specifically to allow selected users to log in via GDM without a password

# start

auth sufficient pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/gdm/nopassusers onerr=fail

# end

@include common-auth

auth optional pam_gnome_keyring.so

@include common-account

session [success=ok ignore=ignore module_unknown=ignore default=bad] pam_selinux.so close

session required pam_limits.so

@include common-session

session [success=ok ignore=ignore module_unknown=ignore default=bad] pam_selinux.so open

session optional pam_gnome_keyring.so auto_start

@include common-password

و در نهایت نام کاربرهایی رو که می خوام بدون پسورد بتونند لاگین کنند در فایل nopassusers ی که قبلا ساختیم وارد می کنم، این محتوای فایل منه:

$ cat /etc/gdm/nopassusers

shaygan

حالا صبحا که من نیستم شایگان می تونه لپ تاپ رو روشن کنه و تا دلش می خواد بازی کنه! 🙂

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger

Advertisements