بایگانی

Archive for دسامبر 2009

روح آیت الله منتظری شاد باد

دسامبر 20, 2009 بیان دیدگاه

هرگز او رو اینقدر دوست نداشتم اما امروز از نبودنش احساس تنهایی می کنم.

مردی که گذشته اش رو نقد می کرد.

مردی که رو به جلو بود و عقایدش رو اصلاح می کرد.

و مهمتر از همه او فردی بود که جایگاه بلندی داشت اما در مصاف حقیقت و مصلحت، حقیقت را برگزید.

احساس بغض و تنهایی دارم، خدایش بیامرزد

روحش شاد و آزاد باد

=-=-=-=-=
Powered by Bilbo Blogger

Advertisements